Portofoliul URBASOFIA

Portofoliul URBASOFIA include:

  • PROIECTUL SUNSHINE
  • PROIECTUL I-SCOPE
  • PROIECTUL I-LOCATE
  • PROIECTUL STATUS
  • PROIECTUL TUTUR
  • SUNSHINE (Smart UrbaN ServIces for Higher eNergy Efficiency / Servicii Urbane Inteligente pentru Eficiență Energetică Sporită)10 livrează servicii digitale inovative pentru evaluarea automatizată pe scară largă a comportamentului energetic al clădirilor, optimizarea consumului energetic al sistemelor de încălzire/răcire și controlul interoperabil al sistemelor de iluminat public, mizând să dezvolte o platformă de servicii inteligente accesibilă atât printr-o interfață web cât și printr-o aplicație dedicată telefoanelor inteligente și tabletelor, în vreme ce vor fi implementate în 9 orașe pe durata a 12 luni, urmărind reducerea consumului energetic între 10-30%.

10 http://www.sunshineproject.eu/

  • i-SCOPE (Interoperable Smart City Services through an Open Platform for Urban Ecosystems / Servicii Interoperabile adresate Orașelor Inteligente prin intermediul unei Platforme Deschise dedicate Ecosistemelor Urbane)11 se axează pe mobilitatea individuală a persoanelor cu dizabilități, evaluarea dispersiei energetice precum și a potențialului energiei solare, cartarea și simularea nivelelor de zgomot, fiind pilotat în 8 orașe și dezvoltat ca produs finit în cadrul consorțiului și pregătit pentru extinderea implementării.

11 http://www.iscopeproject.net/iscopeNew/index.php/about/abstract

  • i-LOCATE (Indoor/outdoor location and asset management through open geodata / Gestionarea interioară/exterioară a bunurilor și locațiilor prin intermediul datelor geografice deschise)12 pilotează o platformă integrata de gestiune și reperare a bunurilor mobile și a persoanelor în cadrul instituțiilor, în vederea optimizării variilor procese și a îmbunătățirii experienței cetățenilor în cadrul clădirilor publice, pe durata a 12 luni, într-un scenariu-cadru operativ real, în contextul a 14 locații pilot operaționale din 8 țări UE, prin crearea și folosirea unui portal virtual de date cartografice interioare, a unui set de instrumente open source de localizare inteligentă și a unor tehnologii-client mobile.

12 http://www.i-locate.eu/

  • STATUS (Strategic Territorial Agendas for „Small and Middle-sized Towns” Urban Systems / Agende Teritoriale Strategice pentru Sisteme Urbane din cadrul "Orașelor Mici și Mijlocii")13 presupune atât o Agendă Strategică modelată în cooperare cu societatea civilă (co-design), cât și o platformă inteligentă. Proiectul abordează problema dezvoltării urbane și regionale incoerente în țările sud-est europene și învecinate cu acestea, printr-o abordare comună menită să ajute orașele și regiunile în realizarea agendelor urbane sustenabile integrate și a strategiilor localizate, prin utilizarea instrumentelor participative, urmărind totodată interferențe constructive transversale între procesele de planificare ale orașelor partenere, facilitând modelarea instrumentelor urbane eficiente și eficace, prin crearea Platformei Web aferentă spațiului Sud-Est European (SEE) ca set inteligent de instrumente online reunind practici, soluții și servicii aferente așezărilor urbane europene.

13 http://seecityplatform.net/

  • TUTUR (Temporary Use as a Tool for Urban Regeneration / Utilizarea Temporară ca Instrument de Regenerare Urbană)14 urmărește identificarea de soluții pentru a valorifica clădirile abandonate din orașele partenere, prin dezvoltarea unor activități cu caracter temporar care să contribuie la dezvoltarea socio-economică a orașelor in cauză.