URBASOFIA în ansamblu

URBASOFIA este un laborator pentru dezvoltare urbană și coeziune teritorială, o fabrică de idei pentru oraș și cartiere, un loc de construit și elaborat “ficțiunea” formală și informală care se petrece în spațiile urbane, o rețea în cadrul căreia se pot modela procese strategice de planificare urbană și proiecte UE direcționate către studii urbane, teritoriale și de mediu.
Impulsul de a fi format URBASOFIA a răsărit în urma necesității de a asigura o mai bună cooperare între specialiști, cercetători, investitori industriali / privați și dezvoltatori, și alți profesioniști implicați în planificarea urbană din Europa.

Accentul a fost acela de a lansa o companie care să colaboreze alături de consultanți, cercetători și experți internaționali aflați la un înalt nivel, care ar putea asigura și permite servicii în:

  • Planificare strategică urbană, regională și de mediu,
  • Incluziune socială și regenerare urbană,
  • Strategii de orașe inteligente,
  • Formare, comunicare, diseminare și activități de rețelizare profesională.

URBASOFIA este o companie de planificare urbană și regională creată în Octombrie 2011. Atât fondatorii cât și colaboratorii săi au vastă experiență în chestiuni urbane și teritoriale, design si gestiune de proiecte cu finantare UE, în special în conexiune cu incluziunea socială și coeziunea teritorială. URBASOFIA s-a afirmat deja în cadrul pregătirii unor proiecte, competiții și apeluri de propuneri UE semnificative, dintre care demne de menționat ar fi:

  • Programul UE ICT/PSP (proiectele i-SCOPE, SUNSHINE și i-LOCATE, toate 3 aflate în implementare);
  • Programul SEE (proiectul STATUS, în implementare);
  • Rețelele de Transfer URBACT II (proiectul TUTUR, în implementare);
  • Programul Operațional Comun de Cooperare în Bazinul Mării Negre ENPI;
  • Realizarea de scenarii de planificare în cadrul proiectului “Restaurarea Luncii Inundabile de-a lungul Dunării”;
  • Programul Italia/Malta 2007-2013 (proiectul CREAMSAFRI).